04 Şubat, 2013

Yüz tipine göre Kaş modelleri 2013 Face Eyebrow models according to the type 2013


Kaşlar yüzün, burun ve dudaktan sonraki en önemli faktörlerinden biridir.

Eyebrows, face, nose and lips is the next most important factors


Yüzünüze en uygun kaş şeklini bulun

Find the most suitable eyebrow shape of your face

resimdeki sıra  ile
1- Dağal şekilli kaş
2- köşeli kaş
3- Kemerli Kaş
4-Düz kaş

In the picture with the

1 - Dagali shaped eyebrows

2 - angled brow

3 - Arched Eyebrow

4-smooth muscle

Kare Yüz
En ideal kaş şekli: Zarif ve yuvarlak bir kavise sahip kaşlar kare yüzler için en ideal olanı. Bu yüz şeklinde hatlar zaten güçlü olduğu için ifadeyi yumuşatmak adına keskin açılardan kaçınmak gerekir.square Face
The ideal eyebrow shape: Sleek and curved eyebrows, a round square, the ideal thing for faces. In the form of facial expression soften the lines of this is already strong on behalf of the sharp angles should be avoided.


                                                 

Oval Yüz
En ideal kaş şekli: Kesinlikle, kuyruğu mümkün olduğunca uzun olanlar! Gözlerle aynı hizada bitmeyen ve dışarı doğru devam eden kuyruklu kaşlar oval yüzleri dengeler ve fazla uzun görünmesini engeller.

Oval Face
The ideal eyebrow shape: Absolutely, the queue as long as possible ones! Eyes, flush out the ongoing and never-ending balances and long-tailed eyebrows oval faces from appearing.


Kalp şeklinde yüz
En ideal kaş şekli: Mümkün olduğunca kısa ve kalın olanlar. Kaşlarınızın yüzünüzde bir denge unsuru gibi görev yapması gerekir. Fazla uzun olmamalılar çünkü bu çenenizi olduğundan çok daha dar gösterecektir.

Heart face
The ideal eyebrow shape: short and thick ones as much as possible. Eyebrows on your face, you need to act as a counterweight. SHOULD shut up because it is too long and will show a much narrower.
Yuvarlak yüz
En ideal kaş şekli: Güçlü bir açısı olan, kavisli kaşlar. Kaşların kavisi ne kadar oyuksa yüz de o kadar şekilli, keskin hatlı görünebiliyor. Bu da demek oluyor ki; eğer yüzünüz yuvarlaksa kavislere ağrlık vermelisiniz.

round face

The ideal eyebrow shape: with a strong angle, curved eyebrows. What is the arch of the eyebrows shaped not so much oyuksa face, may appear sharp. This means that, if your face is round, you should The WEIGHT bends.Yüzünüze ve bakışlarınıza en çok yakışan kaş şeklini bulmak için aynanın karşısına geçin.

To find eyebrow shape of your face and most worthy of your sight in front of the mirror switch.
Elinize bir kalem alın. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi burun deliklerinizden birinin yan tarafından kalemi yüzünüze dik gelecek şekilde tutun.kalemin ucunun geldiği yer kaşınızın ideal başlangıç noktasıdır. Daha sonra kalemi oynatmadan kaşınızın üzerinden çapraz şekilde şakağınıza kadar götürün. Burası ise kaşınızın ideal bitme noktasıdır. Kaş kavisinizi ise bu sınırlar arasında kendiniz belirleyebilirsiniz. Eğer kaşlarınız kısa ise ve ideal kaş bitim noktasına kadar uzamıyorsa uygun bir kaş kalemi ile kuyruğunu uzatabilirsiniz.

Get a pen in your hand. As shown in the above figure by the side of one of the nostrils tutun.kalemin the end of the location where the brow pencil is perpendicular to the face is an ideal starting point. After playing a brow pencil to cross out more şakağınıza take it up. This reserve is an ideal point of the brow. within this range, you can specify the eyebrow kavisinizi. If you are short and ideal eyebrow eyebrows extend up to the end point with the appropriate queue, you can extend an eyebrow pencil.

Yüze göre kaş şekilleri:

Yüzdeki ifadeyi ortaya çıkaran kaşlardır, ancak ne yazık ki çoğu kadın bu gerçeğin farkında değildir. Yüz tipinizle kaş şekliniz uyumlu olmalıdır. Sadece moda diye kavisli kaş şeklini kullanmanız, yüzünüzde sürekli sinirli bir ifade taşımanıza neden olabilir. Doğru seçimle, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.


By face shape eyebrows:Revealing the muscles of facial expression, but unfortunately, most women are not aware of this fact. The way you type must be compatible with the face eyebrow. Only way to use fashion as a curved eyebrows, an angry expression on your face constantly move may cause. The right choice, you can add beauty to your beauty.

Yüz Tipine Göre Kaş Şekliniz

Oval yüzde, armoni sağlamak için kaş çizgisi hafifçe yuvarlanmalıdır.çok yuvarlak olması yüzünüzü olduğundan çok kilolu yüz yapar.


Uzun yüzde, kalınca ve yatay olmalıdır.uzunu yatay keser.Düşünsenize uzun yüzde oval kaş yüzü daha çok uzatır.

Your shape Eyebrow Face by TypeOval face, eyebrow line, slightly rounded in order to ensure harmony. Because your face is very round face makes it very overweight.Long face, thick, and must be horizontal. longest horizontal cuts. Think of a long oval face eyebrow extends more.                                                              kavissiz düz kalın kaş

                                                     Köşeli yüzlerde, yuvarlak olmalıdır


                                              you can bend straight, thick eyebrows


                                                   
Square faces, round should be
                                                                Kemerli kaş


Yuvarlak yüzlerde, gözlere yakın ve asla kavisli ve yuvarlak olmamalıdır.Düz veya doğal olmalıdır.

Sivri yüzlerde, kavisli ve keskin olmamalıdır.sizi sert gösterir.düz ve kavissiz olmalıdır.

Arched eyebrowsRound faces, eyes close, and never should be curved and round. Should be flat, or natural.Faces a sharp, curved and not sharp.'s Show is hard to trace. should be straight and curve.     


                                       Düz kavissiz kaş(benim favorim)

Göz tipine göre kaş şekliniz

Çukur gözlerde, kaş rengi çok koyu ve belirgin olmamalıdır.

Aşağı doğru gözlerde, açık renk olmalı ve ucu aşağıya düşmemelidir

Unutmamanız gereken en önemli noktaysa düşük ve silik kaşlar kişiye yorgun ifade vereceğidir.Kaş boyaları ile kolaylıkla bunu halledebilirsiniz.Yada kaş kalemi (sert çizgilerle değil nokta olarak sürülmeli) oda yoksa kahve göz farı buna uygun bir vurgu olacaktır.Yılın modası olan koyu kalın kaş modeli devam etsede sıkılmış durumdayız.eger saç renginiz açık tona boyadıysanız ve kaşlarınız benim gibi çok koyu ise saç boyalarına karıştırılan  oksidasyon sularının %6 lık olanı kaşınıza sürüp 10 dakka bekleyip yıkayın kaşınızın sertliğini kırmış olursunuz.

Siz kaşınızı ne çok ince ne çok kalın herzaman doğal şekline yakın tutun.

Hepinizin pudralı yanaklarından öperim.


Non-flat curved eyebrows (my favorite)

Eye on the type of browser the way you

Pit eyes, eyebrow color should be very dark and clear.

Down of the eyes, must be light and must not fall below the tip of

Low and faint eyebrows are the most important point is to remember that you will give people tired expression. eyebrow paints can handle it with ease. Or eyebrow pencil (not the hard lines should be put in points) or coffee in the room will be an emphasis on eye shadow accordingly. If you continue fashion model year, the dark thick eyebrows squeezed durumdayız.eger hair color is painted in light tones and dark eyebrows as I shuffled the oxidation hair dyes ride 10 min wait for the waters wash the eyebrows by 6% brow hardness of what you're broke


You neither too thin nor too thick brow is always close to the natural shape of the hold.


Yorum Gönder